Nhiều lúc project ngập đầu. Chỉ muốn lên Đà Lạt qu...


Nhiều lúc project ngập đầu. Chỉ muốn lên Đà Lạt quấn mình trong chăn của Homestay nhỏ ngồi coi hoạt hình mặc thế gian 🤤 nhiêu đó thôi đã đủ 1 đời 🤣🤣🤣
.
Má mới la: thế giờ có lấy vợ không mà còn ôm máy coi hoạt hình mãi thế? Con người ta từng này đã có cháu cho bà rồi. Anh xem lại mình đê 🤣🤣🤣 Áp lực quá
.
#dalat #dalattrip #dalathomestay #metrip #tripnow #travelindalat #dalatcity #foodydalat #dalatlife #dalatfood #dalatvietnam #travelholic #dalatholic #dalat2018 #dalat2019 edit filter #nccdalat #metripdalat #dalattravel

Địa điểm:Source