Sáng ra nhảy múa cho quên sầu nào....


 

Sáng ra nhảy múa cho quên sầu nào.Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source