Bầu trời yên bình hôm ấy️
     ...


Bầu trời yên bình hôm ấy☺️
#nccdalat #nccchuphinh #dalat #dalatcity #foodydalat #metrip

Địa điểm:Source: helennanh