Đừng bao giờ trì hoãn đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay ...


Đừng bao giờ trì hoãn đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay! #loveyourself #dalat #love

Địa điểm: Da LatSource: thieugiahoangg