Có những lúc vô tình nhớ lại những chuyện đã qua, ...


Có những lúc vô tình nhớ lại những chuyện đã qua, mình cũng thở dài nhẹ nhõm. Vui cho mình, an cho người. Giá như ngày đó mình biết quyết định sớm hơn, có lẽ không lãng phí đời người khác. #donganhquynh #inQmind #dalattrip

Địa điểm:Source: donganhquynh