Buổi sáng nào cũng là một buổi sáng đẹp....

Buổi sáng nào cũng là một buổi sáng đẹp.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source