Mỗi lần chúng ta để ai đó bước vào thế giới của mình… là một lần chúng ta đặt cược hạnh phúc của chính bản thân. Nhưng, đến khi nhận ra cũng đã sẵn tổn thương rồi…

#dalat #dalatlife #dalatcity #dalatcoffee #dalathomestay #foodydalat #nccdalat #tuimotocafe #reply1994

Source