Một buổi sáng nọ tại Misty Forest Coffee 
#dalat #...

Một buổi sáng nọ tại Misty Forest Coffee
#dalat #mistyforest #ddau #coffee #morning #foodydalat


Địa điểm: MISTYFOREST Coffee Shop & Handicraft Workshop

Địa chỉ: 124 Bạch Đằng, Phường 7, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3570 178

Source