Có những người vẫn luôn bắt đầu ngày mới với cafe sữa đá.
Still cafe 59 Nguyễn T...

Có những người vẫn luôn bắt đầu ngày mới với cafe sữa đá.
Still cafe 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt.


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source