#dalatlife checkin #hoTuyenLam 🤗 Chỗ này vô 1 xíu ...

#dalatlife checkin #hoTuyenLam 🤗 Chỗ này vô 1 xíu là chỗ Sếp Tùng quay Lạc Trôi nè cả nhà 🎶…một mình ta…🎶
.
#diadiemdalat #checkindalat #travel #nccdalat #đalat #dalat2018 #dalat #dalatvietnam #dalatnight #dalattravel #dalatphotographer #dalatfood #dalatcoffee #cafedalat #nguoidalat #ngườiđàlạt #dalat #dalatlife

Địa điểm:Source