Sáng nay được hôm dậy sớm, ra xem góc sân trước nhà, nắng cứ phủ lên cây cỏ màu xanh rực rõ như vậy mỗi sáng, còn mình tay cứ bấm máy, mắt cứ tìm kiếm chỉ sợ khoảnh khắc trôi qua lại tiếc… chợt nhận ra mỗi sớm mai đều là một sớm mai như vầy.

#nccdalat
#foodydalat
#dalat
#dalatcafe
#stillcafe


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source