Những nụ hoa atisô là một trong những biểu tượng của Đà Lạt.#instagood #photorapgy #photofday #colorstory #travelpic #dulịch

Địa điểm: Quảng Trường Lâm Viên Đà Lạt

Source