“Real girls are never perfect, perfect girls are never real”😢😤

#dalat #dalattravel #nccdalat #instagram #me #girl #quotesvn #dalatcafe #nccchuphinh #dalatcoffee

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: