đà lạt chẳng còn lại..
mình biết nơi này có quá nh...

đà lạt chẳng còn lại..
mình biết nơi này có quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm mãi là hồi ức…
sau này nơi này sẽ chẳng còn dù chỉ một chút giống hôm qua nữa, mình vẫn nhớ về. Một chút sự bảo thủ trong mình, vì mình khó quên, vì mãi nhớ…
Mình nhận ra mình đã tan ra rồi, như những người mãi mãi gắn với mảnh đất này. Dù cho tất cả sẽ biến mất, mình gửi lại hồn mình nơi này – dalatimpress..
Tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng nữa, xin lắng lại để nhớ để ghi dấu
#dalatimpress

Địa điểm:Source