🌞#dalat #dalattrip#đàlạt#dalattravel#dalatcoffee #dalatcity #thewildernest#thewildernestdalat

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: