.
There is nothing without something
.
.
.
.
.
.
🏠 @theloopboutiquehotelandcafe
#dalat #dalattrip #dalatcoffee #chendyplace #chendydalat

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: