Đào và Ban đều đã vào mùa, chỉ đợi nở rộ thui.

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: