Củ cải một nắng đang ngồi Đợi Một Người.

/Đợi/: l...

Củ cải một nắng đang ngồi Đợi Một Người.

/Đợi/: là một động từ mà chủ ngữ trong câu cũng không động đậy nhiều lắm.
___________________________
Homestay, Cafe Đợi Một Người, đèo Prenn, Đà Lạt.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source