những giọt nắng sớm vàng ươm ️...

những giọt nắng sớm vàng ươm ❤️

#filmphotography by @bihatde

#dalatminskadventure
#dma

———- DALAT MINSK ADVENTURE ————–
“Wherever you go , go with all your heart ”

Hotline : 0965637767
Address : 75 Kim Đồng – Phường 6 – Đà LạtSource