Nhà tràn ngập ánh sáng trong một buổi sớm. Mong là...

Nhà tràn ngập ánh sáng trong một buổi sớm. Mong là sẽ có dịp ở đây Nhà được cùng bạn đón bình minh.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source