Chiều hoàng hôn rực rỡ nhớ buổi sớm ...
Cafe Đợi Một Người đèo Prenn Đà Lạt, hoàng hôn đà lạt

Chiều hoàng hôn rực rỡ nhớ buổi sớm bình minh trong veo… nhớ ly cafe sữa thoang thoảng cùng mùi sương.

Cafe Đợi Một Người đèo Prenn, Đà Lạt.

Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source