Có ai còn nhớ vị của quả Mâm Xôi rừng là như thế nào không ? 
Một buổi sớm đi dạ...

Có ai còn nhớ vị của quả Mâm Xôi rừng là như thế nào không ?
Một buổi sớm đi dạo trong rừng chẳng gì vui hơn bắt gặp bụi Mâm Xôi rừng trĩu quả chín đỏ mọng như vầy nhỉ !


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source