“Vì mình tính lười nên không rơi vào lưới tình”🥰
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#nccdalat #dalat #dalattravel #dalatcoffee #dalattrip #checkindalat #ghiendalat #Traveladdict #disapdalat #travel #travelgram #trendy #lightroom #vietnamtravel

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: