Chiều cafe ở Đợi một người.
Cafe Đợi Một Người đèo...

Chiều cafe ở Đợi một người.
Cafe Đợi Một Người đèo Prenn
Homestay Đợi Một Người đèo Prenn Đà Lạt.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source