Sau bao nhiêu ngày mưa bão, cũng chờ được một hôm ...

Sau bao nhiêu ngày mưa bão, cũng chờ được một hôm nắng ngập đầy chiếc sân.

•ảnh: @jade.lifestories


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source