Hôm qua tranh thủ buổi sáng có chút  nắn...

Hôm qua tranh thủ buổi sáng có chút nắng sớm, cả nhóm chúng mình có dịp tung tăng bên con suối cạnh khu rừng lá phong tuyệt đẹp.

#dalatminskadventure
#dma

———- DALAT MINSK ADVENTURE ————–
“Wherever you go , go with all your heart ”

Hotline : 0965637767
Address : 75 Kim Đồng – Phường 6 – Đà LạtSource