Bình minh của anh là em.
•ảnh: Tai kobi...

Bình minh của anh là em.
•ảnh: Tai kobi


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source