Tiết trời đã bắt đầu thời điểm giao mùa, lá cũng b...

Tiết trời đã bắt đầu thời điểm giao mùa, lá cũng bắt đầu ngả vàng, chỉ còn chờ mùa nắng lên thôi.
Ảnh: @jade.lifestories


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source