Khu vườn của nắng và bóng mát của cây xanh. 
Khu tổ hợp Still Dalat, ...

Khu vườn của nắng và bóng mát của cây xanh.
Khu tổ hợp Still Dalat, 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt

Ảnh @fangfang.mia


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source