Tụi mình có một “Khu Vườn Trên Mây” đầy mơ màng và...

Tụi mình có một “Khu Vườn Trên Mây” đầy mơ màng và cực kỳ xanh mướt, chuẩn bị cho mùa đông lạnh sương giăng.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source