Bình minh ở Đợi Một Người...

Cafe Đợi Một Người đ...

Bình minh ở Đợi Một Người…

Cafe Đợi Một Người đèo Prenn, Đà Lạt.
Đợi Một Người homestay đèo Prenn, Đà Lạt.
Ảnh : Nguyên Mông Lép ❤️


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source