❤️ Nếu bạn từng ăn món này 😋 Tag người năm đó cùng ăn với bạn 🍓🍓🍓
.
Cám ơn ảnh của bạn @ixv.jpg
.
#dâu #dautaydalat #dâulắc #dalat #dalatlife #đàlạt #dalatangi #dalatfood

Địa điểm:Source