Đợi một người ... ngày mưa.
Cafe Đợi Một Người Đà ...

Đợi một người … ngày mưa.
Cafe Đợi Một Người Đà Lạt
Homestay Đợi Một Người Đà Lạt


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source