Gửi đến người thương ở phương xa một buổi sớm tinh...

Gửi đến người thương ở phương xa một buổi sớm tinh tươm.❤️
Ảnh: @gaxienque


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source