Trời mưa quá, em đi vọc nước đây.
•ảnh: ...

Trời mưa quá, em đi vọc nước đây.
•ảnh: Thái Minh Anh.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source