Cuối tuần có ai hẹn bạn đi  cafe ở Đà Lạt ?
Ảnh : @caubengan...

Cuối tuần có ai hẹn bạn đi cafe ở Đà Lạt ?
Ảnh : @caubengan


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source