Buổi chiều đi dạo ở khu rừng cổ thụ giữa lòng thành phố....

Buổi chiều đi dạo ở khu rừng cổ thụ giữa lòng thành phố.


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source