F là huyền
S là sắc
J là nặng
X là ngã
R là hỏi
E là của anh 😃

#nccdalat #dalat #kombiland #dalatcoffee

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: