Nếu món cậu thích ăn là phở tái
Thì người yêu cậu phải là tớ 🚀
#nccdalat #caphedalat #chupanh#checkindalat

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: