Con đường dẫn về Still, trông sao thân yêu và bình dị nhờ những...

Con đường dẫn về Still, trông sao thân yêu và bình dị nhờ những bụi cây xanh hay ngọn cỏ ven đường… xóm nhỏ giữa thành phố đang dần phát triển nhộn nhịp mà may sao vẫn còn trong lành và nhiều màu xanh.
Khu tổ hợp Still Dalat.
Ảnh : @caubengan


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source