Trao em một nụ hôn đắm say nhất quả đất.

•ảnh: Th...

Trao em một nụ hôn đắm say nhất quả đất.

•ảnh: Thái Minh Anh.
Cafe Đợi Một Người, đèo Pren, Đà Lạt.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source