Set in a library in Dalat, a city home to some of the best coffee grown in Vietnam.
.
We certainly wouldn’t mind spending the day here 🤓☕️
.
📷 @flairsingapore

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: