Và có những buổi tối thật ấm áp......

Và có những buổi tối thật ấm áp…


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source