Ngồi bên nhau đợi màn đêm xuống bên ly cafe kết th...

Ngồi bên nhau đợi màn đêm xuống bên ly cafe kết thúc một ngày thiệt nhẹ nhàng.
Hoàng Hôn chiều nay ở Đợi Một Người… mặt trời đương lặng rau rặng núi, hay sao lại có đám mây hứng chút nắng chiều yếu ớt sót lại, phản chiếu dưới mặt hồ trông đẹp sao.
Cafe Đợi Một Người đèo Prenn, Đà Lạt.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source