Cái này diễn hơi sâu nè😂😂
#dalat
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#dalatcoffee #đàlạt #nccdalat #foodydalat #travel #dalattrip #ghiendalat #lightroom #life #thanhxuan #thanhxuancuatoi #thanhxuancuachungta #dalattravel #nccchuphinh #mylife #myfriends #friends

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: