Say you’ll remember me
Standing in a nice dress, staring at the sunset babe 🙈
#likesforlike #loveyourself #dalatcoffee #dalat #nccdalat #nguoidalat #muabarandcoffee

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: