Ngày mai tụi mình mở cửa lại rồi, tình hình dịch n...

Ngày mai tụi mình mở cửa lại rồi, tình hình dịch như thế này trong lòng ai cũng mang nhiều bất an, mình cũng không khỏi những lo lắng vây quanh. Bức ảnh của @jaochihwei.w ở căn gác mái mà thấy yên bình phần nào trong lòng…


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source