Cho tôi kể câu chuyện về một ngày nắng nhé đã nhiều ngày bão giông rồi #dalatcoffeeshop
#dalat
#nccdalat
#farmhouse
#khuvuonmuahe
#checkindalat
#houseofplants
#somewhereindalat
#dalatcafe
#summergarden
#lovetheplants
#vietnam
#peaceful
#nccdalat
#tutuhousedalat
#tutugarden
#khoangtroituoidep

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: