Vẫn là những chiếc ảnh film mang đậm nhớ...

Vẫn là những chiếc ảnh film mang đậm nhớ thương về những ngày rong chơi cùng nhau.

#dma
#dalatminskadventure

———- DALAT MINSK ADVENTURE ————–
“Wherever you go , go with all your heart ”

Contact :
Add : 75 Kim Đồng – Phường 6 – Đà Lạt
Hotline : 0965637767Source