포토샵이 히터리 어깨의 파리를 치워주진 못했지만 괜찮아 🌿🌱

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: